Informații privind finanțarea și comisioanele

eGenius Platform oferă furnizorului dvs. de servicii asistența necesară pentru a furniza informații privind finanțarea și comisioanele. Responsabilitatea pentru corectitudinea acestor informații aparține furnizorului de servicii.

Informațiile privind finanțarea și comisioanele se referă la transferurile efective de fonduri efectuate de furnizorul de servicii în contul dvs. bancar. Finanțarea poate fi pozitivă (transferuri pentru o plată sau o decontare) sau negativă (finanțare pentru o rambursare). Comisioanele sunt întotdeauna negative. Mai exact, acestea sunt debitate din contul dvs. bancar.

Cerințe preliminare

Informațiile privind finanțarea și comisioanele sunt disponibile numai pentru comenzile și tranzacțiile pentru care furnizorul dvs. de servicii a furnizat informații către eGenius Platform.

Reapelarea informațiilor privind finanțarea și comisioanele

Dacă informațiile privind finanțarea și comisioanele sunt oferite de furnizorul dvs. de servicii, puteți accesa aceste informații prin eGenius Platform folosind:

 • Un API RETRIEVE_ORDER sau o solicitare RETRIEVE_TRANSACTION
 • Un raport de tranzacție prin API de raportare
 • Exportul comenzii sau tranzacției din Administrare cont comerciant.

De asemenea, vă puteți abona la notificările Webhook pentru a primi actualizări.

Funcționalitatea pentru finanțare și comisioane este acceptată de API începând cu versiunea 49.

Finanțarea tranzacțiilor

Informațiile privind finanțarea unei tranzacții sunt înregistrate pentru tranzacția respectivă și includ valoarea și moneda de finanțare în următoarele câmpuri din API:

 • transaction.funding.amount
 • transaction.funding.currency

Finanțarea pentru o:

 • tranzacție de plată sau decontare sunt creditate în contul dvs., deci suma de finanțare va fi pozitivă.
 • rambursare sunt debitate din contul dvs., deci suma de finanțare va fi negativă.

Stare finanțare tranzacție

În funcție de informațiile privind finanțarea unei tranzacții, starea de finanțare a tranzacției este actualizată după cum urmează:

Câmpul API Stare Descriere
transaction.funding.status NOT_SUPPORTED Tranzacția a fost decontată către o instituție de la care eGenius Platform nu primește informații de finanțare.
NON_FUNDED Tranzacția nu poate avea ca rezultat transferul de bani în sau din contul dvs. Acest lucru se aplică tranzacțiilor VERIFICATION sau AUTHORIZATION.
IN_PROGRESS Tranzacția poate avea ca rezultat transferul de bani în sau din contul dvs, însă acest transfer nu a avut încă loc. Aceasta este de obicei o stare temporară.
FUNDING_ASSURED Decontarea tranzacției este garantată, însă nu a avut loc încă.
FUNDED Tranzacția a efectuat decontarea sumei în contul dvs.
FUNDING_ON_HOLD Tranzacția poate avea ca rezultat transferul de bani în/din contul dvs., însă furnizorul de servicii financiare nu poate finaliza transferul de fonduri. Aceasta poate fi o stare temporară.
FUNDING_FAILED Tranzacția poate avea ca rezultat transferul de bani în/din contul dvs., însă furnizorul de servicii nu a primit încă fondurile de la plătitor. În cazul unei rambursări, furnizorul de servicii nu a putut transfera fondurile plătitorului.
FUNDING_ADJUSTED O sumă finanțată anterior pentru comandă a fost ajustată. Ajustarea poate consta într-un credit sau un debit în contul dvs.

Dată finanțare

eGenius Platform va furniza cel puțin una dintre următoarele date la care finanțarea a avut sau va avea loc:

Câmpul API Descriere
transaction.funding.date Data la care fondurile ajung în contul dvs. bancar. Câmpul este completat numai dacă informațiile sunt sigure.
transaction.funding.initiatedDate Data la care achizitorul a inițiat transferul fondurilor în contul dvs. bancar. Câmpul este completat dacă data inițierii și data finanțării efective nu sunt disponibile.
transaction.funding.estimatedDate Data la care achizitorul estimează sosirea fondurilor în contul dvs. bancar. Câmpul este completat numai dacă data este sigură, însă data la care fondurile vor fi decontate în contul dvs. (transaction.funding.date) este nesigură.

Data care va fi indicată depinde de informațiile furnizate de achizitor. Totuși:

 • Va fi disponibilă cel puțin una dintre aceste date
 • În mod normal, nu vor fi disponibile toate aceste date.
Toate datele sunt exprimate în fusul orar al achizitorului (a se vedea câmpul transaction.acquirer.timeZone).

Când este actualizată starea de finanțare a unei tranzacții?

eGenius Platform va actualiza starea de finanțare a unei comenzi atunci când primește de la achizitor informația că finanțarea a avut loc pentru o tranzacție.

Această dată poate fi diferită de toate datele de mai sus. Mai exact, de data finanțării, data inițierii finanțării și data estimată a finanțării.

Când pot fi expediate în siguranță bunurile?

O stare FUNDING_ASSURED sau FUNDED de finanțare a unei tranzacții indică dacă puteți expedia în siguranță bunurile către plătitor.

Finanțare eșuată

Dacă finanțarea eșuează pentru o tranzacție de plată sau decontare, achizitorul poate rechema fondurile. Mai exact, acestea sunt debitate din contul dvs. bancar. În acest caz, o tranzacție de tipul FUNDING este creată pe baza comenzii tranzacției pentru care finanțarea a eșuat. Această tranzacție va avea valoarea zero, în moneda în care ați primit finanțarea (moneda decontării). Suma de finanțare va fi negativă.

Dacă finanțarea eșuează pentru o tranzacție de rambursare, achizitorul vă poate înapoia fondurile. De exemplu, dacă fondurile nu au putut fi returnate plătitorului deoarece contul acestuia a fost închis. În acest caz, o tranzacție de tipul FUNDING este creată pe baza comenzii tranzacției pentru care finanțarea a eșuat. Această tranzacție va avea valoarea zero, în moneda în care ați primit finanțarea (moneda decontării). Suma de finanțare va fi pozitivă.

Stare finanțare comandă

Starea de finanțare reflectă starea curentă a finanțării pentru banii pe care îi așteptați în mod rezonabil pentru această comandă. Aceasta reflectă atât fondurile care intră în contul dvs. bancar, cât și cele care ies din acesta. Mai exact, este vorba atât de vânzări, cât și de rambursări.

Starea de finanțare a comenzii (order.fundingStatus) este derivată din starea de finanțare (transaction.funding.status) a tranzacțiilor alocate comenzii.

Atunci când se ia în considerare starea de finanțare, eGenius Platform examinează doar tranzacțiile care pot transfera fonduri. De exemplu, ignoră Autorizările și Decontările refuzate. Aceasta deoarece Stare finanțare comandă reflectă transferul de bani pentru tranzacția comercială, nu reflectă transferul de bani pentru taxe asociate cu tranzacția.

Câmpul API Stare Descriere
order.fundingStatus NOT_SUPPORTED Toate tranzacțiile de pe comandă au fost decontate pentru un furnizor de metode de plată de la care eGenius Platform nu primește informații de finanțare.
NON_FUNDED Nu există tranzacții în comandă care ar putea duce la transferul de bani în sau din contul dvs.
IN_PROGRESS Există tranzacții în comandă care ar putea duce la transferul de bani în sau din contul dvs., însă unele nu au realizat încă acest lucru. Aceasta este de obicei o stare temporară.
FUNDING_ASSURED Toate tranzacțiile care ar putea transfera bani în sau din contul dvs. vor fi decontate în mod garantat, însă nu au realizat încă acest lucru. Suma exactă a fondurilor care vor fi transferate poate să nu fie cunoscută în această stare.
FUNDED Toate tranzacțiile care ar putea transfera bani în sau din contul dvs. sunt eliberate și vor fi decontate.
FUNDING_FAILED Există tranzacții în comandă care ar putea duce la transferul de bani în sau din contul dvs., însă furnizorul de servicii nu poate finaliza transferul de fonduri, din cauza unor probleme cu contul dvs. Aceasta poate fi o stare temporară.
FUNDING_ON_HOLD Există tranzacții în comandă care ar putea duce la transferul de bani în sau din contul dvs., însă furnizorul de servicii nu a primit încă fonduri de la plătitor. În cazul unei comenzi cu o rambursare, furnizorul de servicii nu a putut rambursa fondurile plătitorului. Este posibil să trebuiască să contactați plătitorul pentru a debloca această condiție.

Valoare finanțare comandă

Suma de finanțare a comenzii (order.funding.amount) reflectă suma totală de bani finanțată către/din contul dvs. bancar pentru această comandă (după raportează achizitorul către eGenius Platform). Sunt incluse aici vânzările (creditările în contul dvs.) și rambursările (debitările).

Consultați secțiunea privind starea de finanțare a comenzilor (order.funding.status) pentru a determina certitudinea acestei valori.

Monedă finanțare comandă

Moneda de finanțare a comenzii (order.funding.currency) este setată la valoarea monedei de finanțare a tranzacției (transaction.funding.currency) pentru prima tranzacție finanțată a unei comenzi.

Informații finanțare nefurnizate

Pentru tranzacțiile procesate prin intermediul unui achizitor pentru care informațiile de finanțare nu sunt furnizate în eGenius Platform, starea de finanțare a tranzacției este setată la NOT_SUPPORTED.

Tarife

Există trei tipuri de comisioane ale achizitorului:

 • Comisioane tranzacție. De exemplu, comisionul de procesare.
 • Comisioane asociate evenimentelor. De exemplu, comisionul de verificare a fraudelor și comisionul de transfer bancar.
 • Comisioanele pentru comerciant. De exemplu, comisionul de configurare a comerciantului, comisionul lunar pentru comerciant și comisionul minim lunar pentru comerciant.

Comisioane tranzacție

Informațiile privind comisioanele aplicabile unei tranzacții sunt furnizate pentru tranzacția respectivă în următoarele câmpuri din API:

 • transaction.funding.fee[n].feeType
 • transaction.funding.fee[n].acquirerFeeName
 • transaction.funding.fee[n].amount
 • transaction.funding.fee[n].rate

Valorile comisioanelor sunt debitate din contul dvs. de către achizitor, însă apar ca sume pozitive în API.

Comisioane comercianți și evenimente

Informațiile privind comisioanele aplicabile unui comerciant sau eveniment sunt furnizate pentru o comandă de finanțare independentă.

O comandă de finanțare independentă are următoarele detalii de comandă:

Câmp comandă Descriere
order.id ID emis de eGenius Platform.
order.amount 0
order.currency Se setează la moneda de decontare a comisionului de comerciant sau eveniment înregistrat.
order.status Se setează la FUNDING_ONLY.
order.fundingStatus Se setează la NON_FUNDED.
sourceOfFunds.type Se setează la NONE.
order.description Conține un șir care explică faptul că respectiva comandă conține numai informații privind comisioanele.

O comandă de finanțare independentă are în plus următoarele detalii ale tranzacției:

Câmp tranzacție Descriere
transaction.id ID emis de eGenius Platform.
transaction.amount 0
transaction.type Se setează la FUNDING.
Grupul de parametri transaction.funding.fee[n] Informații privind comisioanele.

În cazul în care comisioanele de comerciant sau eveniment sunt furnizate de către achizitor pentru un anumit comerciant cu un ID de achizitor asociat mai multor comercianți în eGenius Platform, informațiile sunt înregistrate o singură dată (pentru un singur profil de comerciant).

În cazul în care comisioanele de comerciant sau eveniment sunt furnizate de către un furnizor de servicii (în locul achizitorului), numele furnizorului de servicii este înregistrat în câmpul achizitorului (transaction.acquirer.id).

Valoare taxe tranzacție

Valoarea comisioanelor tranzacției (transaction.funding.feeAmount) este indicată în moneda de decontare (transaction.funding.feeCurrency) și reflectă valoarea totală a comisioanelor debitate din contul dvs. bancar pentru tranzacția respectivă (conform raportului trimis către eGenius Platform de către achizitorul dvs.).

Valoarea comisioanelor poate include până la 4 zecimale (indiferent de exponentul monedei). Prin urmare, este posibil ca valoarea totală a comisioanelor pentru tranzacție să nu corespundă valorii tuturor comisioanelor, din cauza rotunjirii.

Copyright © 2021 UniCredit Bank