Comercianții tip sub-gateway

Sub-gateway-urile pot utiliza gateway-ul fără a configura câte un profil de comerciant pentru fiecare comerciant (comercianți client) din gateway.

Dacă profilul dvs. de comerciant din gateway este configurat ca profil de comerciant tip sub-gateway, puteți trimite detaliile de configurare în calitate de comerciant necesare pentru procesarea solicitării în cadrul solicitării API.

 • Funcționalitatea de comerciant tip sub-gateway este acceptată în API începând de la versiunea 53, numai pentru solicitările API pentru API de autentificare.
 • Detaliile de configurare ale comerciantului client trebuie furnizate numai în solicitarea de inițiere a autentificării — gateway-ul aplică automat detaliile atât operațiunii de inițiere a autentificării, cât și operațiunii de autentificare a plătitorului.
 • Dacă profilul dvs. de comerciant este configurat ca profil de comerciant tip sub-gateway, nu veți putea trimite tranzacții pentru procesare fără a vă furniza detaliile de comerciant tip sub-gateway.
 • Funcționalitatea de comerciant tip sub-gateway nu acceptă agregatoarele (numite și facilitatoare de plată), respectiv nu vă va permite să trimiteți tranzacții în numele unui alt comerciant (sub-comerciant). Pentru detalii privind funcționalitatea de agregator a gateway-ului, consultați Asistență agregator.

Cerințe preliminare

Furnizorul dvs. de servicii de plată trebuie să activeze funcționalitatea de comerciant tip sub-gateway în profilul dvs. de comerciant de pe gateway.

Trimiterea tranzacțiilor pentru 3DS

Atunci când utilizați API-ul de autentificare într-un profil de comerciant tip sub-gateway, trebuie să furnizați următoarele detalii pentru comerciantul client în solicitarea de inițiere a autentificării:

 • detaliile comerciantului client, inclusiv ID-ul, numele, URL-ul site-ului web și adresa
 • detaliile legăturii achizitor comerciant, inclusiv ID-ul de achizitor comerciant pentru comerciantul client
 • detaliile de configurare 3DS pentru comerciantul client

În plus, trebuie să furnizați tipul tranzacției în solicitarea de autentificare a plătitorului.

Regulile pe baza cărora gateway-ul determină dacă va executa 3DS2 sau 3DS1 (inclusiv utilizarea 3DS1 ca soluție de rezervă) sunt aceleași pentru comercianții tip sub-gateway și celelalte tipuri de comercianți. Pentru detalii, consultați Autentificarea 3-D Secure.

Inițierea referinței API de autentificare [REST] [NVP]

Referința API de autentificare a plătitorului [REST] [NVP]

Detaliile comerciantului client

Trebuie să furnizați următoarele detalii pentru comerciantul client în solicitarea de inițiere a autentificării:

 • subgatewayMerchant.id: Identificatorul dvs. pentru comerciantul client, respectiv al comerciantului pentru care trimiteți solicitarea.
 • subgatewayMerchant.name: Numele comerciantului client.
 • subgatewayMerchant.websiteUrl: Adresa URL a site-ului web al comerciantului client.
 • subgatewayMerchant.address.*: Adresa comerciantului client.
 • order.merchantCategoryCode: Codul de categorie comerciant al comerciantului client (un cod din 4 cifre utilizat pentru clasificarea companiei comerciantului în funcție de tipul bunurilor și serviciilor oferite).

Detaliile legăturii achizitor comerciant

Pentru fiecare achizitor configurat în profilul dvs. de comerciant de pe gateway pentru care comerciantul client poate procesa tranzacții, trebuie să furnizați ID-ul de comerciant achizitor al comerciantului client în solicitarea de inițiere a autentificării:

 • subgatewayMerchant.acquirer[n].id: ID-ul de achizitor de pe gateway al achizitorului pentru care furnizați ID-ul de comerciant achizitor al comerciantului client.
 • subgatewayMerchant.acquirer[n].acquirerMerchantId: ID-ul de comerciant achizitor al clientului pentru achizitorul respectiv.
 • subgatewayMerchant.acquirer[n].merchantCategoryCode: Codul de categorie comerciant al comerciantului client pentru achizitorul respectiv. Această valoare trebuie furnizată numai dacă achizitorul are nevoie de o altă valoare MCC decât celelalte legături achizitor specificate de dvs. Dacă același MCC se aplică tuturor achizitorilor, este suficient să utilizați order.merchantCategoryCode
  Nu completați acest câmp dacă furnizați subgatewayMerchant.authentication[n].acquirerBIN în cadrul solicitării dvs.

Gateway-ul va procesa numai solicitările care includ ID-ul de comerciant achizitor al achizitorului identificat ca achizitor utilizat pentru procesarea solicitării (pe baza deciziei de direcționare a tranzacției, adoptată de gateway, respectiv a legăturii achizitor comerciant identificate).

Puteți trimite ID-uri de comerciant achizitor pentru care ați fost configurat de către furnizorul de servicii de plată. Dacă trimiteți o valoare pentru care nu ați putut fi configurat, contactați furnizorul de servicii de plată.

Detalii 3DS2

Trebuie să furnizați detaliile de configurare 3DS2 pentru comerciantul client în solicitarea de inițiere a autentificării, inclusiv:

 • subgatewayMerchant.authentication[n].protocol
 • subgatewayMerchant.authentication[n].3DS2.requestorId
 • subgatewayMerchant.authentication[n].3DS2.requestorName

Acestea trebuie furnizate pentru fiecare protocol (schemă) (identificat de subgatewayMerchant.authentication[n].protocol) pentru care comerciantul client poate efectua autentificări 3DS2 ale plătitorilor, inclusiv Verified by Visa și American Express SafeKey.

Pentru Mastercard SecureCode, este suficient să furnizați schema, subgatewayMerchant.authentication[n].protocol. ID-ul și numele solicitantului sunt generate de gateway. Valoarea generată de gateway (și trimisă către serverul MI) va fi returnată în răspunsul de inițiere a autentificării.

Gateway-ul va procesa numai solicitările pentru care ați indicat protocolul (și, dacă este necesar, ID-ul și numele solicitantului) în cadrul solicitării. De exemplu, dacă furnizați un număr de card pe care gateway-ul îl identifică drept card American Express, însă nu ați inclus subgatewayMerchant.authentication[n].protocol=AMEX_SAFEKEY în solicitare, solicitarea va fi respinsă de către gateway.

Detalii 3DS1

Gateway-ul este compatibil cu 3DS1 pentru Mastercard SecureCode, Verified by Visa și American Express Safekey.

Trebuie să furnizați detaliile de configurare 3DS1 pentru comerciantul client în solicitarea de inițiere a autentificării, inclusiv:

 • subgatewayMerchant.acquirer[n].3DS1.masterCardSecureCode.merchantId
 • subgatewayMerchant.acquirer[n].3DS1.verifiedByVisa.cardAcceptorId
 • subgatewayMerchant.acquirer[n].3DS1.verifiedByVisa.cardAcceptorTerminalId
 • subgatewayMerchant.acquirer[n].3DS1.amexSafeKey.merchantId

Acestea trebuie furnizate pentru fiecare achizitor (identificat prin subgatewayMerchant.acquirer[n]) pentru care comerciantul client poate efectua autentificări 3DS1 ale plătitorilor.

Selecție achizitor

Dacă furnizorul dvs. de servicii de plată v-a configurat cu mai mult de o legătură achizitor cu aceeași combinație de monedă, tip de card și domeniu de activitate, trebuie să identificați achizitorul pe care doriți să îl utilizați pentru procesarea autentificării folosind câmpul subgatewayMerchant.acquirer[n].id din solicitarea de inițiere a autentificării.

Dacă gateway-ul nu poate identifica achizitorul, acesta va returna un mesaj de eroare.

Testați integrarea

Pentru a vă testa integrarea, vă puteți utiliza profilul de comerciant de TEST în mediul de lucru. Consultați Testare și activare.

Copyright © 2021 UniCredit Bank