Acest glosar descrie noțiuni, abrevieri și acronime utilizate în gateway-ul eGenius Platform.