Date suplimentare

API vă permite să transmiteți date suplimentare în cadrul tranzacțiilor. Acestea pot include date referitoare la domeniul de activitate, cum ar fi cele despre o linie aeriană sau serviciile medicale, sau date referitoare la tranzacție (internet, comandă sau chiar date personalizate). Datele suplimentare pe care le transmiteți pentru o tranzacție sunt stocate în eGenius Platform și asociate tranzacției respective.

Contactați furnizorul de servicii de plată pentru afla dacă furnizarea acestor date este acceptată pentru achizitorul dvs. Operațiunile de tranzacții care acceptă datele și câmpurile de date obligatorii pentru procesarea tranzacției depind de achizitor.
Date linie aeriană

Datele unei linii aeriene includ detalii privind zborul sau setul de zboruri, referința de rezervare, itinerariu, detalii privind pasagerii, detalii privind biletele etc.

Puteți specifica detalii privind mai mulți pasageri și mai multe segmente de călătorie asociate biletului. Numerotarea pentru date pasager și date etapă itinerar începe cu 0. De exemplu, airline.itinerary.leg[0].<fieldname>. Trebuie să utilizați numere consecutive pentru date etape și pasageri și numerele trebuie să fie consecutive și să nu conțină repetiții.

Date linie aeriană sunt aplicabile operațiunilor Authorize, Pay, Capture și Refund. Dacă remiteți date de linie aeriană pentru o tranzacție inițială și aceleași date de linie aeriană se aplică tranzacțiilor ulterioare pentru comandă, trebuie să trimiteți aceleași date de linie aeriană pentru fiecare tranzacție ulterioară.

Referință API Date linie aeriană [REST][NVP]

Date Internet client

Datele Internet includ informații referitoare la sursa de tranzacție pentru tranzacțiile e-commerce. De exemplu, adresă e-mail client, adresă IP, nume gazdă etc. Acestea ajută procesul de autorizare pentru tranzacții Fără card fizic, deoarece emitentul poate utiliza aceste date pentru a evalua riscul tranzacției.

Date internet sunt aplicabile numai operațiunilor Authorize și Pay.

Referință API Date Internet [REST][NVP]

Date comandă și articol de linie

Datele comenzii și articolelor-rând includ informații despre comandă și articolele conținute în comandă, pe care le puteți furniza în solicitare și puteți opta pentru a fi afișate pentru plătitor (prin Hosted Checkout sau plățile în browser) înaintea confirmării plății. Anumite date privind comenzile și articolele-rând, dacă sunt furnizate într-o tranzacție, pot face ca aceasta să fie eligibilă pentru comisioane de procesare mai scăzute în cazul posesorilor de carduri corporative, de afaceri sau de achiziții. Pentru mai multe informații, consultați Datele de nivel II și de nivel III.

 • order.item[n].brand
 • order.item[n].category
 • order.item[n].description
 • order.item[n].name
 • order.item[n].quantity
  Atunci când o valoare zecimală este înmulțită cu anumite sume (order.item[n].unitPrice, order.item[n].unitTaxAmount sau order.item[n].unitDiscountAmount) și dacă zecimalele din valoarea calculată depășesc unitățile secundare ale monedei plătitorului, gateway-ul va rotunji totalul folosind algoritmul de rotunjire a jumătății la un număr par. De exemplu, dacă avem valoarea 2,555 (cantitatea) înmulțită cu 3 (prețul unitar), ceea ce are ca rezultat produsul 7,665, iar moneda plătitorului (USD) are 2 unități secundare, valoarea rotunjită a articolului va fi de 7,66.
  Asigurați-vă că aplicați această rotunjire atunci când introduceți aceste câmpuri cu valori în solicitare.
 • order.item[n].sku
 • order.item[n].unitPrice

  Această sumă este înmulțită cu order.item[n].quantity pentru a calcula suma totală pentru articolul-rând. Dacă furnizați order.itemAmount, suma totală a valorilor tuturor articolelor-rând TREBUIE să fie egală cu valoarea din order.itemAmount.

 • order.item[n].unitTaxAmount

  Această sumă este înmulțită cu order.item[n].quantity pentru a calcula valoarea totală a taxelor pentru articolul-rând. Dacă furnizați order.taxAmount, suma totală a valorilor taxelor pentru toate articolele-rând TREBUIE să fie egală cu valoarea din order.taxAmount.

 • order.item[n].unitDiscountAmount

  Această sumă este înmulțită cu order.item[n].quantity pentru a calcula valoarea totală a reducerii pentru articolul-rând. Dacă furnizați order.discount.amount, valoarea totală a reducerilor pentru toate articolele-rând TREBUIE să fie egală cu valoarea din order.discount.amount.

Toate datele articolelor-rând sunt opționale; dacă, însă, furnizați orice date ale articolelor-rând în cadrul unei solicitări, atunci TREBUIE să furnizați cel puțin câmpurile order.item[n].name, order.item[n].quantity și order.item[n].unitPrice pentru articolul respectiv.
 • order.currency (obligatoriu)
 • order.id
 • order.description
 • order.shippingAndHandlingAmount
 • order.amount (obligatoriu)

  Dacă nu furnizați acest câmp, însă furnizați oricare dintre valorile sub-totalurilor (order.itemAmount, order.shippingAndHandlingAmount, order.taxAmount, order.gratuityAmount, order.cashbackAmount) și order.discount.amount, această valoare este calculată ca sumă a valorilor sub-totalurilor, minus valoarea reducerii. Dacă furnizați atât acest câmp, cât și valorile oricăror sub-totaluri, valoarea din acest câmp TREBUIE să fie egală cu valoarea calculată.

 • order.itemAmount

  Dacă nu furnizați acest câmp, dar furnizați orice date privind articolele-rând, această valoare este calculată ca sumă a valorilor totale ale articolelor (order.item[n].unitPrice x order.item[n].quantity) pentru toate articolele-rând. Dacă furnizați atât acest câmp, cât și valorile oricăror articole-rând, valoarea din acest câmp TREBUIE să fie egală cu valoarea calculată.

 • order.taxAmount

  Dacă nu furnizați acest câmp, dar furnizați orice date privind articolele-rând, această valoare este calculată ca sumă a valorilor totale ale taxelor (order.item[n].unitTaxAmount x order.item[n].quantity) pentru toate articolele-rând. Dacă furnizați atât acest câmp, cât și valorile oricăror articole-rând, valoarea din acest câmp TREBUIE să fie egală cu valoarea calculată.

 • order.discount.amount

  Dacă nu furnizați acest câmp, dar furnizați orice date privind articolele-rând, această valoare este calculată ca sumă a valorilor totale ale reducerilor (order.item[n].unitDiscountAmount x order.item[n].quantity) pentru toate articolele-rând. Dacă furnizați atât acest câmp, cât și valorile oricăror articole-rând, valoarea din acest câmp TREBUIE să fie egală cu valoarea calculată.

 • order.gratuityAmount: Suma pe care plătitorul a ales să o plătească cu titlu de gratuitate sau recompensă în plus față de suma plătită pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la dvs. Valoarea gratuității este inclusă în valoarea totală a comenzii, indicată în order.amount.
 • order.cashbackAmount: Suma pe care plătitorul a ales să o primească în numerar, în plus față de suma plătită pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la dvs. Valoarea sumei primite în numerar este inclusă în valoarea totală a comenzii, indicată în order.amount.

Datele comenzii și articolelor-rând sunt aplicabile pentru solicitările Authorize, Pay, Initiate Browser Payment, Confirm Browser Payment, Open Wallet și Hosted Checkout.

order.cashbackAmount și order.gratuityAmount se aplică numai solicitărilor Authorize și Pay.

Referință API Date comandă [REST][NVP]

Referință API Date articol de linie [REST][NVP]

Date personalizate achizitor

Datele personalizate achizitor includ orice informații suplimentare solicitate de către achizitor, care nu pot fi transmise utilizând alte câmpuri de date disponibile. Datele personalizate sunt stocate într-o bază de date, care poate fi utilizată la crearea de rapoarte externe în raport cu eGenius Platform. Acest câmp trebuie să nu conțină date sensibile.

Date personalizate achizitor sunt aplicabile operațiunilor Authorize, Capture, Pay, Refund și Void.

Referință API Date personalizate achizitor [REST][NVP]

Date personalizate de risc

Datele personalizate de risc includ orice informații suplimentare solicitate de către furnizorii terți de evaluare a riscului, care nu pot fi transmise utilizând alte câmpuri de date disponibile. Numele câmpurilor personalizate de risc trebuie introduse după cum ați stabilit cu furnizorul dvs. terț de evaluare a riscului. Câmpurile de date personalizate de risc sunt returnate în răspuns și pot fi utilizate în scopuri de raportare și analiză, conform necesităților. Câmpurile de date personalizate de risc trebuie să nu includă date sensibile.

Date personalizate de risc sunt aplicabile operațiunilor Authorize, Capture, Pay, Verify.

Referință API Date personalizate achizitor [REST][NVP]

Date personalizate comerciant

Datele personalizate comerciant includ orice informații suplimentare care vă sunt necesare, care nu pot fi transmise utilizând alte câmpuri de date disponibile. De exemplu, puteți transmite date personalizate comerciant legate de o regiune de vânzări utilizând order.custom.salesRegion, unde „salesRegion” poate fi orice câmp definit de dvs. Câmpurile de date personalizate sunt returnate în răspuns și pot fi utilizate în scopuri de raportare și analiză, conform necesităților.

Aceste date nu sunt necesare pentru eGenius Platform sau pentru achizitor pentru procesarea tranzacției și trebuie să nu includă date sensibile în niciunul dintre câmpurile de date personalizate ale comerciantului.

Date personalizate comerciant sunt aplicabile operațiunilor Authorize, Capture, Pay, Refund, Void, Verify, Referral, Update Authorization, Initiate Browser Payment, Confirm Browser Payment și Hosted Checkout.

Referință API Date personalizate comerciant [REST][NVP]

Date de achitare a datoriilor

Puteți trimite tranzacții de achitări de datorii către gateway dacă furnizorul dvs. de servicii de plată a activat pentru dvs. achitările de datorii pentru cel puțin o metodă de finanțare (CREDIT, DEBIT sau PLATĂ). Acolo unde gateway-ul nu poate determina metoda de finanțare pentru o tranzacție de achitare a unei datorii, tranzacția va fi respinsă.

Datele de achitare a datoriilor se aplică doar comercianților cu codul de categorie comerciant 6012 (Instituții financiare – Mărfuri și servicii) sau 6051 (Instituții nefinanciare – Valută, Monede non-Fiat) care procesează tranzacții cu carduri Visa. Trebuie să furnizați aceste date pentru a vă conforma regulilor Visa pentru comercianți.

Atunci când trimiteți o tranzacție de achitare a datoriilor către gateway, trebuie să furnizați un indicator de achitare a datoriei și este posibil să trebuiască să furnizați informații despre destinatarul plății. Datele destinatarului plății includ informații suplimentare despre persoana care primește fondurile. Aceste date pot fi trimise achizitorului și sunt utilizate pentru evaluarea riscului plății și, prin urmare, pentru reducerea tranzacțiilor frauduloase.

În plus față de câmpurile standard pentru o tranzacție Verify, Authorize sau Pay, furnizați următoarele câmpuri pentru a iniția o tranzacție de achitare a datoriilor:

 • order.purchaseType: Setați acest câmp la DEBT_REPAYMENT. Acest câmp este obligatoriu.
 • debtRepayment.paymentRecipient.accountIdentifier
 • debtRepayment.paymentRecipient.dateOfBirth
 • debtRepayment.paymentRecipient.lastName
 • debtRepayment.paymentRecipient.postcodeZip

Datele trimise sunt returnate în răspunsul la tranzacție — data nașterii și identificatorul contului vor fi ascunse.

Referință API Indicator de achitare datorie[REST][NVP]

Date servicii medicale

Puteți furniza date privind serviciile medicale ca date pentru articolele-rând ale unei comenzi. Datele privind serviciile medicale includ detaliile articolelor achiziționate ca servicii medicale, cum ar fi controalele oftalmologice, lucrările stomatologice, rețetele sau altele (achiziții clinice). Trebuie să furnizați aceste date numai dacă vi se aplică și sunt acceptate de către achizitor.

Datele serviciilor medicale sunt acceptate în API începând cu versiunea 36.
Achizițiile medicale trebuie efectuate cu ajutorul cardului de asigurare medicală al plătitorului. În prezent, eGenius Platform procesează numai datele serviciilor medicale din SUA folosind IIAS (Inventory Information Approval System). În funcție de achizitor, poate fi necesară configurarea unui cod de categorie comerciant (MCC) specific serviciilor medicale în legătura dvs. achizitor comerciant din eGenius Platform. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii de plată.

Dacă trebuie să trimiteți date privind serviciile medicale, trebuie să furnizați toate informațiile de mai jos privind articolele de servicii medicale din tranzacție.

 • Categorie ramură de activitate: Categoriile de ramuri de activitate acceptate sunt: HEALTHCARE_VISION, HEALTHCARE_DENTAL, HEALTHCARE_PRESCRIPTION și HEALTHCARE_OTHER.
 • Categorie (opțional): Subcategoria categoriei de ramură de activitate. De exemplu, ochelari de vedere pentru HEALTHCARE_VISION
 • Nume articol
 • Preț unitar articol
 • Cantitate articol
 • Valoare unitară taxe articol

eGenius Platform trimite achizitorului suma valorilor tuturor articolelor-rând care țin de aceeași categorie de ramură de activitate. Valoarea pentru un articol-rând este: (Item Unit Price + Item Unit Tax Amount) * Item Quantity. Achizitorul va primi câte o singură înregistrare pentru fiecare categorie de ramură de activitate.

Suma tuturor valorilor categoriilor de ramuri de activitate va fi trimisă ca sumă a articolelor comenzii. Dacă valoarea comenzii diferă de suma valorilor articolelor, tranzacția va fi respinsă. În prezent, eGenius Platform nu acceptă aprobările pentru sume parțiale în cazul achizițiilor de servicii medicale.

Datele serviciilor medicale pot fi trimise prin tranzacții Authorize, Pay, Capture și Refund.

Referință API date servicii medicale[REST][NVP]

Date descriptor extras de cont

Datele descriptorului extrasului de cont (numite și date ale descriptorului dinamic) includ informațiile de contact furnizate de dvs. care vor apărea pe extrasele de cont ale plătitorului. Aceste date sunt trimise către achizitor și au prioritate în raport cu datele descriptorului înregistrate de achizitor. Dacă furnizați date parțiale privind descriptorul extrasului de cont într-o tranzacție, achizitorul va completa datele extrasului folosind datele descriptorului așa cum sunt înregistrate de achizitor.

Ca cerință preliminară, profilul dvs. de comerciant din eGenius Platform trebuie să aibă activat dreptul „Descriptor extras de cont”.

Dacă trebuie să trimiteți date privind descriptorul extrasului de cont, puteți furniza toate informațiile de contact de mai jos ale companiei dvs. în cadrul tranzacției.

 • Adresă comerciant
 • Nume comerciant
 • Număr de telefon al companiei comerciantului

Datele trimise sunt returnate în răspunsul la tranzacție.

Datele descriptorului de extras de cont pot fi trimise numai prin operațiuni Authorize, Pay, Capture, Refund, Verify, Update Session și Pay with Session.

Referință API date descriptor extras de cont[REST][NVP]

Date croazieră

Datele de croazieră includ informații despre croazieră, pasagerii croazierei și pot include, de asemenea, date privitoare la alte domenii, precum liniile aeriene sau închirierea de autovehicule, dacă au fost achiziționate ca parte a pachetului de croazieră.

Dacă trebuie să trimiteți date privind o croazieră, puteți furniza următoarele informațiile privind croaziera în cadrul tranzacției.

 • cruise.bookingReference
 • Câmpurile cruise.company.address.*
 • cruise.company.contact.customerServicePhone
 • cruise.company.contact.companyPhone
 • cruise.travelAgentCode
 • cruise.travelAgentName
 • cruise.travelPackageItems
 • cruise.departureDate
 • cruise.returnDate
 • cruise.shipName
 • Câmpurile cruise.passenger[n].*

Datele croazierei pot fi trimise în cadrul operațiunilor Authorize, Pay, Capture, Refund, Create Checkout Session și Update Session.

Datele trimise sunt returnate în răspunsul la tranzacție.

Referință API Date croazieră[REST][NVP]

Copyright © 2021 UniCredit Bank