Conversie valutară dinamică

eGenius Platform vă poate oferi o cotație de schimb în timp real, provenită de la un furnizor DCC, pentru bunurile și serviciile dorite, cu prețul exprimat în moneda preferată de dvs. Puteți indica această rată de schimb plătitorului, care poate alege apoi să plătească în moneda preferată de dvs. sau în moneda cardului. Posesorii de card beneficiază ca urmare a acestui serviciu, aflând, la momentul realizării achiziției, valoarea exactă pe care o vor avea de plătit pentru achiziție, în moneda proprie.

Avantaje cheie

 • Plătitorii pot plăti pentru bunuri sau servicii în moneda proprie de facturare, la punctul de vânzare.
 • Dvs. primiți o parte din comisionul de conversie valutară.
 • Comanda este procesată în moneda stabilită de dvs. pentru comandă.
 • Plătitorii văd în extrasul de cont pentru card, valoarea comenzii, în moneda proprie.
 • Plătitorii nu văd un comision de conversie valutară în cadrul extrasului de cont pentru card (deoarece acesta este inclus în cotația de schimb furnizată).

Cerințe preliminare pentru cotațiile de schimb

 • Trebuie să fiți înregistrat la furnizorul DCC pe care doriți să-l utilizați.

  În prezent, eGenius Platform acceptă:

  • FEXCO.

Administrarea cotațiilor de schimb în eGenius Platform

Există patru scenarii de bază, mutual exclusive, pentru aplicarea DCC într-o tranzacție:

 1. Nu doriți să aplicați DCC pe tranzacție, de exemplu dacă moneda cardului plătitorului corespunde monedei preferate de dvs.
 2. Ați dori să realizați DCC dacă ar exista o ofertă, dar nu există nicio astfel de ofertă.
 3. Ați dori să realizați DCC. Furnizorul DCC a făcut o ofertă. Ați transmis această ofertă plătitorului, care a respins-o.
 4. Ați dori să realizați DCC. Furnizorul DCC a făcut o ofertă. Ați transmis această ofertă plătitorului, care a acceptat-o.
Solicitare cotație de schimb

Puteți să solicitați o cotație de schimb furnizând date pentru următoarele câmpuri în solicitarea Payment Options Inquiry (apiOperation=PAYMENT_OPTIONS_INQUIRY):

 • order.amount.
 • order.currency.
 • paymentType. Dacă este furnizată, aceasta trebuie să fie setată cu valoarea CREDIT.
DCC este acceptat numai pentru tranzacții care utilizează carduri de tip Visa, Mastercard sau Maestro. Solicitarea DCC pentru orice alt tip de card va returna currencyConversion.gatewayCode=UNSUPPORTED_CARD_BRAND.

Când este apelată operațiunea Payment Options Inquiry utilizând protocolul REST, asigurați-vă că parametrii solicitării sunt incluși în URI (ca parametri ai interogării) și nu în corpul unui mesaj JSON. Mai jos este prezentat un exemplu de solicitare REST în curl pentru o cotație de schimb DCC.

curl --user merchant.TESTMERCHANT-DCC:<PASSWORD>"https://egenius.unicredit.ro/api/rest/version/61/merchant/TESTMERCHANT-DCC/paymentOptionsInquiry?order.amount=123.34&order.currency=USD&sourceOfFunds.provided.card.prefix=531335999"
Răspunsuri de stare pentru cotația de schimb

eGenius Platform returnează următoarele informații referitoare la oferta DCC. Unele dintre aceste informații vor fi incluse în informațiile pe care le prezentați plătitorului pe pagina dvs. de plată sau pe terminalul PED, împreună cu schema de plată și cerințele legale.

 • currencyConversion.gatewayCode:

  • QUOTE_PROVIDED: Cotația furnizată.
  • NOT_ELIGIBLE: DCC nu este disponibil pentru acest card și/sau monedă.
  • UNSUPPORTED_CARD_BRAND: Tip de card neacceptat.
  • INSUFFICIENT_INFORMATION: Câmpuri obligatorii lipsă în solicitare.
  • ERROR: Furnizorul DCC nu a putut procesa această operațiune.

 • currencyConversion.provider: Numele furnizorului de cotație DCC.
 • currencyConversion.providerCode: Generat de furnizorul DCC, rezumă succesul sau eșecul solicitării cotației DCC.
 • currencyConversion.providerReceipt: Referința unică a furnizorului de DCC pentru cotația de schimb (nu este inclusă întotdeauna).
 • currencyConversion.exchangeRateSource: Agenția de date financiare utilizată ca sursă pentru rata de schimb.
 • currencyConversion.payerExchangeRate: Rata de schimb utilizată pentru a converti valoarea tranzacției în moneda plătitorului. Aceasta include currencyConversion.marginPercentage.
 • currencyConversion.payerAmount: Valoarea totală a tranzacției, în moneda plătitorului.
 • currencyConversion.payerCurrency: Moneda cotației de schimb DCC oferite de furnizorul de DCC.
 • currencyConversion.marginPercentage: Comisionul de conversie valutară aplicat ca procent din valoarea tranzacției, pentru furnizarea serviciului de conversie valutară.
 • currencyConversion.exchangeRateTime: Marcajul temporal pentru momentul când rata de conversie este în vigoare.
 • currencyConversion.quoteExpiry: Marcajul temporal care indică momentul în care oferta de cotație DCC expiră. (Nu este furnizat întotdeauna.)
 • currencyConversion.offerText: Un fragment HTML care conține un formular de introducere pentru oferta DCC. Acesta trebuie prezentat plătitorului pentru colectarea alegerii acestuia.
 • currencyConversion.requestId: Identificatorul unic al solicitării dvs. de cotație DCC, returnat în răspunsul PAYMENT_OPTIONS_INQUIRY.

Referință API Payment Options Inquiry[REST][NVP]

Utilizarea cotației de schimb pentru o tranzacție
 • Dacă obțineți o cotație de schimb de la furnizorul DCC (currencyConversion.gatewayCode=QUOTE_PROVIDED), puteți să înaintați o ofertă de conversie valutară către plătitor.

  Ofertele de cotații de schimb

  Textul ofertei

  Visa și Mastercard impun cerințe specifice referitoare la afișarea informațiilor DCC pentru plătitori, pentru a asigura faptul că plătitorului îi este prezentată informația necesară pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. Acestea includ existența detaliilor referitoare la taxe și costuri în cadrul ofertei DCC și a confirmării tranzacției (dacă plătitorul acceptă oferta).

  Principiile fundamentale ale reglementărilor DCC:

  • Posesorul cardului are opțiunea de a plăti în moneda comerciantului sau propria sa monedă, în condițiile unei transparențe complete a detaliilor tranzacției.
  • Posesorul cardului are opțiunea de a accepta sau respinge oferta DCC.
  • Setul de termeni și condiții asociat cu DCC este dezvăluit integral posesorului cardului.

  Prezentarea ofertei

  Textul ofertei va fi furnizat în paymentTypes.card.currencyConversion.offerText. Puteți specia limba textului ofertei setând locale=<Valid language identifier or IETF language tag of payer's locale> (de ex., en pentru engleză, pt-BR pentru portugheză braziliană, es-MX pentru spaniolă mexicană).

  Un text al ofertei DCC formatat HTML și specific limbii respective este returnat în paymentTypes.card.currencyConversion.offerText pentru următoarele limbi acceptate:

  • Franceză (fr_FR)
  • Germană (de_DE)
  • Spaniolă Mexic (es_MX)
  • Chineză:

   • Chineză simplificată (zh_CN)
   • Chineză Hong Kong (zh_HK)
  • Portugheză Brazilia (pt_BR)
  • Japoneză (ja_JP)
  • Indoneziană (id_ID)
  • Engleză:

   • Statele Unite (en_US)
   • Regatul Unit (en_UK)
   • Australia (en_AU)

  Dacă limba nu este acceptată, eGenius Platform va furniza un text al ofertei pe baza următoarei scheme:

  • Codul limbii este reprezentat de cea mai apropiată limbă acceptată, dacă este disponibilă.
  • Dacă nu setați interaction.locale sau dacă limba furnizată și limba de bază nu sunt acceptate, eGenius Platform va încerca să utilizeze limba dvs. locală configurată. Dacă această limbă și limba sa de bază nu sunt acceptate, oferta va fi prezentată în en_US.

  Plătitorul poate apoi:

  • Accepta oferta DCC și alege să plătească în moneda cardului.

   În acest caz, inițiați o solicitare de tranzacție cu următorii parametri:

   • currencyConversion.requestId după cum a fost returnat în răspunsul de la eGenius Platform.
   • currencyConversion.uptake=ACCEPTED.

   Furnizați plătitorului textul de confirmare afișat în paymentTypes.card.currencyConversion.receiptText, în răspunsul RETRIEVE_TRANSACTION. Acesta va utiliza aceeași limbă cu cea a textului ofertei.

   Dacă doriți să utilizați Serviciul 3D-Secure pentru autentificarea plătitorului înaintea efectuării plății, trebuie, de asemenea, să includeți aceste câmpuri DCC în operațiunea Check 3DS Enrollment.
  • Respinge oferta DCC și alege să plătească în moneda comenzii (currencyConversion.uptake=DECLINED).

   În acest caz, inițiați o solicitare de tranzacție cu următorii parametri:

   • currencyConversion.requestId după cum a fost returnat în răspunsul de la eGenius Platform.
   • currencyConversion.uptake=DECLINED.
 • Dacă primiți una dintre următoarele valori în răspunsul Payment Options Inquiry:

  • currencyConversion.gatewayCode=UNSUPPORTED_CARD_BRAND
  • currencyConversion.gatewayCode=NOT_ELIGIBLE
  • currencyConversion.gatewayCode=ERROR

  Trebuie să setați currencyConversion.uptake=NOT_AVAILABLE în solicitarea de tranzacție și să furnizați currencyConversion.requestId corect.

Aceasta permite furnizorului de DCC să utilizeze datele pentru analiză și raportare.

Dacă ați obținut o cotație de schimb în afara eGenius Platform, trebuie să furnizați în mod explicit detaliile DCC care v-au fost returnate în solicitarea de tranzacție de către furnizorul DCC.

Referință API Intrare conversie valutară [REST][NVP]

Tranzacțiile DCC de decontare/rambursare

Decontări

Detaliile DCC trebuie furnizate în solicitarea tranzacției de autorizare. Detaliile DCC se aplică pentru decontările efectuate pe baza comenzii.

Pentru o decontare completă, vor fi utilizate detaliile DCC din solicitarea de autorizare.

Pentru orice decontări parțiale sau în exces, eGenius Platform va calcula suma ca proporție din procent.

Referință API Conversie valutară pentru Captures [REST][NVP]

Rambursări

Dacă aveți DCC configurat de către MSO în eGenius Platform, această configurație va fi aplicată rambursărilor ulterioare.

Opțiuni de configurare:

 • CURRENT: Este solicitată o nouă cotație de schimb pentru a furniza rata reală la data tranzacției de rambursare.
 • HISTORICAL: Rata utilizată la crearea comenzii va fi aplicată pentru rambursare.

Dacă currencyConversion.uptake=ACCEPTED pentru tranzacția inițială:

 • Configurația este CURRENT:

  • Va fi solicitată o cotație de schimb pentru suma specifică de rambursare. Aceasta va genera un nou currencyConversion.requestId. Noua cotație de schimb va fi aplicată rambursării.
  • Răspunsul de tranzacție returnează currencyConversion.uptake=ACCEPTED.

 • Configurația este HISTORICAL:

  • Detaliile DCC furnizate pentru tranzacția inițială din cadrul comenzii vor fi utilizate pentru calcularea currencyConversion.payerAmount pentru rambursare.
  • Pentru sume pentru rambursări parțiale sau rambursări excesive, currencyConversion.payerAmount din tranzacția inițială va fi furnizată pe o bază proporțională ca procent din suma comerciant. În cazurile în care este aplicat calculul proporțional, este utilizată rotunjirea standard.
  • Dacă utilizați rambursări parțiale pentru a rambursa întreaga sumă decontată, ultima rambursare parțială va conține restul nerambursat încă din suma plătitor decontată. Această caracteristică este utilizată pentru a compensa orice rotunjire a sumelor parțiale. În cazul în care suma totală rambursată nu este egală cu suma totală decontată, nu va exista validare a sumelor plătitor (de exemplu, pentru rambursări excesive).
  • Răspunsul de tranzacție returnează currencyConversion.uptake=ACCEPTED.

Dacă currencyConversion.uptake=DECLINED sau NOT_AVAILABLE sau NOT_REQUIRED pentru tranzacția inițială:

Dacă autorizarea și decontarea inițiale sunt procesate cu succes ca tranzacții non-DCC și trimiteți o solicitare de rambursare ulterioară, atunci, independent de configurația dvs. comerciant:

 • Nu va fi solicitată nicio cotație de schimb.
 • Nu este returnat niciun câmp currencyConversion în cadrul răspunsului de tranzacție de rambursare sau în operațiunea Retrieve Transaction.

Testarea integrării DCC

Vă puteți testa integrarea DCC utilizându-vă profilul de testare comerciant.

Copyright © 2021 UniCredit Bank