Autentificarea 3D-Secure

Autentificarea 3D-Secure nu este aplicabilă pentru Batch.

Autentificarea 3-Domain Secure™ (3D-Secure sau 3DS) este concepută pentru a proteja achizițiile online împotriva fraudei cu carduri de credit, permițându-vă să autentificați plătitorul înainte de a trimite o tranzacție de tip Authorization sau Pay. Autentificarea 3DS funcționează prin redirecționarea plătitorului către emitentul cardului, unde introduce o parolă înregistrată anterior.

eGenius Platform acceptă autentificarea 3DS prin Mastercard SecureCode™, Verified by Visa™, J/Secure™, American Express SafeKey™ și Diners Club ProtectBuy™.

Cerințe preliminare

 • Trebuie să fiți înregistrat la achizitorul dvs. pentru a utiliza 3DS.
 • Trebuie să aveți activată o schemă 3DS în profilul dvs. de comerciant din eGenius Platform.
Dacă dreptul „Impunere 3DS pentru tranzacțiile pe internet” este activat în profilul dvs. de comerciant, trebuie să furnizați date 3DS valide în solicitarea tranzacției; în caz contrar, gateway-ul va respinge tranzacția.

Experiența 3DS a plătitorului

Această secțiune descrie un exemplu de proces de validare pentru site-ul magazinului dvs., unde plătitorul este autentificat folosind 3DS.

Proces de autentificare 3D-Secure

Procesul de validare pentru o autentificare cu succes este următorul:

 1. Un plătitor navighează pe site-ul magazinului dvs., selectează unul sau mai multe produse, continuă către pagina de plată și selectează ca metodă de plată un card care acceptă 3DS.
 2. Verificați înscrierea 3DS: Solicitați eGenius Platform să consulte cu schema cardului pentru a afla dacă respectivul card este înscris la 3DS
 3. Autentificare plătitor: După confirmarea înscrierii cardului, redirecționați browserul plătitorului către pagina de autentificare 3DS a emitentului cardului. Plătitorul introduce parola 3DS și trimite informația. Emitentul returnează rezultatul autentificării către dvs.
 4. Process ACS Result: Solicitați eGenius Platform să proceseze rezultatul autentificării. eGenius Platform vă furnizează detaliile răspunsului de autentificare primit de la emitent.
 5. Utilizare rezultat 3DS într-o operațiune de plată: Trimiteți plata pentru procesare
 6. Afișați pentru plătitor pagina de confirmare a comenzii.

Integrarea pentru utilizarea autentificării 3DS

Această secțiune descrie modul de integrare cu eGenius Platform pentru utilizarea 3DS.

Verificarea înscrierii la 3DS

Puteți să verificați dacă un card este înscris, furnizând următoarele câmpuri în solicitarea Check 3DS Enrollment:

 • 3DSecureId: identificatorul dvs. unic pentru această autentificare. Va trebui să includeți acest identificator, identic, în toate operațiunile ulterioare.
 • 3DSecure.authenticationRedirect.responseUrl: adresa URL către care doriți să redirecționați plătitorul după finalizarea procesului de autentificare 3DS
 • order.amount: valoarea totală a comenzii
 • order.currency: moneda comenzii
 • sourceOfFunds.provided.card sau session.id sau sourceOfFunds.token: detaliile cardului utilizat pentru plată
 • (Opțional) 3DSecure.goodsDescription: puteți furniza o scurtă descriere a bunurilor achiziționate. Dacă opțiunea este acceptată de serverul emitentului de control al accesului (ACS), această descriere va fi afișată pe pagina de autentificare prezentată plătitorului.

eGenius Platform furnizează rezultatele verificării înscrierii în răspuns:

 • 3DSecure.xid: Un identificator unic al tranzacției generat de eGenius Platform pentru autentificarea 3DS.
 • 3DSecure.summaryStatus: un răspuns rezumat care indică starea generală de înscriere a cardului
 • response.3DSecure.gatewayCode: un răspuns detaliat care descrie starea de înscriere a cardului

Trebuie să consultați 3DSecure.summaryStatus pentru a stabili care este următorul pas pe care să îl întreprindeți.  Aceasta este rezumată în tabelul de mai jos:

3DSecure.summaryStatus Pasul următor
CARD_ENROLLED Cardul este înscris la 3DS. Continuați cu autentificarea plătitorului.
CARD_NOT_ENROLLED Cardul nu este înscris la 3DS. Continuați cu operațiunea de plată, incluzând 3DSecureID în solicitare.
CARD_DOES_NOT SUPPORT_3DS Cardul nu acceptă 3DS și nu puteți continua autentificarea 3DS.
AUTHENTICATION_NOT_AVAILABLE A apărut o eroare. Continuați cu operațiunea de plată, incluzând 3DSecureID în solicitare

Referință API Check 3DS Enrollment [REST] [NVP]

Autentificare plătitor

Dacă, cardul este înscris (response.3DSecure.gatewayCode = CARD_ENROLLED), atunci trebuie să redirecționați browserul plătitorului către site-ul web al emitentului cardului pentru autentificare. Aceasta se realizează returnând conținutul furnizat în 3DSecure.authenticationRedirect.simple.htmlBodyContent către browserul plătitorului.

Aceasta este situația implicită. Puteți opta să particularizați formularul.
Procesare rezultat autentificare

Când procesul de autentificare la site-ul web al emitentului cardului este finalizat, serverul de control al accesului (ACS) al emitentului returnează către dvs. răspunsul de autentificare sub forma unei operațiuni post HTTP către adresa URL de răspuns (3DSecure.authenticationRedirect.responseUrl) specificată de dvs. în solicitarea de verificare a înscrierii 3DS.

Răspunsul de autentificare pentru plată (PARes), care vă este returnat, este furnizat ca valoare codificată base64. Pentru a decodifica această valoare, transferați răspunsul PARes în câmpul 3DSecure.paRes din operațiunea Process ACS Result și trimiteți operațiunea. eGenius Platform furnizează rezultatele autentificării în răspuns:

 • 3DSecure.summaryStatus: un răspuns rezumat care indică starea generală de autentificare
 • response.3DSecure.gatewayCode: un răspuns detaliat care descrie starea de autentificare

Trebuie să consultați response.3DSecure.summaryStatus pentru a stabili care este următorul pas pe care să îl întreprindeți. Aceasta este rezumată în tabelul de mai jos:

3DSecure.summaryStatus Pasul următor
AUTHENTICATION_SUCCESSFUL Autentificarea plătitorului a avut succes. Continuați cu operațiunea de plată, incluzând 3DSecureID în solicitare.
AUTHENTICATION_FAILED Autentificarea plătitorului a eșuat. Trebuie să nu continuați cu operațiunea de plată. Este contrar regulilor schemei să continuați.
AUTHENTICATION_ATTEMPTED A fost încercată autentificarea plătitorului, dar nu a putut fi finalizată. Continuați cu operațiunea de plată, incluzând 3DSecureID în solicitare.
AUTHENTICATION_NOT_AVAILABLE A apărut o eroare. Continuați cu operațiunea de plată, incluzând 3DSecureID în solicitare

Referință API Process ACS Result [REST] [NVP]

Utilizare rezultat 3DS într-o operațiune de plată

Dacă rezultatul operațiunii Check 3DS Enrollment sau Process ACS indică faptul că puteți continua plata, puteți să inițiați o operațiune Authorize sau Pay. Includeți în solicitare codul 3DSecureId furnizat în operațiunea Check 3DS Enrollment. Nu este necesar să includeți niciunul dintre parametri din grupul de parametri 3DSecure, deoarece eGenius Platformva utiliza valoarea 3DSecureId pentru a căuta rezultatele autentificării pe care le-a salvat în momentul în care ați solicitat procesarea rezultatului autentificării. eGenius Platform va transmite achizitorului informațiile necesare.

Unele rezultate ale autentificării sunt autentificări eșuate, pentru care nu trebuie procesată o plată. În astfel de cazuri, eGenius Platformva returna rezultatul = ERROR în răspunsul pentru operațiunea de plată. Trebuie să solicitați o altă metodă de plată.

Referință API 3DSecureId on Authorize [REST] [NVP]

Referință API 3DSecureId on Pay [REST] [NVP]

Alte opțiuni

Utilizarea conversiei valutare dinamice (DCC) și a 3DS

Înainte de a verifica înscrierea la 3DS, puteți trimite o solicitare de cotație de schimb pentru conversie valutară dinamică (DCC) pentru a afla moneda plătitorului și suma comenzii în acea monedă. Dacă plătitorul acceptă oferta DCC, trebuie să includeți informațiile DCC în solicitarea Check 3DS Enrollment.

Referință API DCC la Check 3DS Enrollment] [NVP]

Particularizarea formularului utilizat pentru redirecționarea plătitorului pentru autentificare

Codul HTML necesar pentru formularul utilizat pentru redirecționarea plătitorului pentru autentificare poate fi generat utilizând una dintre următoarele două metode de generare a paginii:

 1. Simple: eGenius Platform generează formularul HTML. Formularul completat este returnat în cadrul răspunsului Check 3DS Enrollment. Aceasta este opțiunea implicită.
 2. Customized: Dvs. generați un formular HTML propriu, particularizat, utilizând parametrii furnizați în răspunsul Check 3DS Enrollment.

Răspunsul la operațiunea Check 3DS Enrollment va include informațiile necesare pentru opțiunea selectată.

(Opțional) Particularizarea formularului simplu

Puteți să modificați formularul simplu generat prin setarea 3DSecure.authenticationRedirect.pageGenerationMode = SIMPLE în solicitarea Check 3DS Enrollment, specificând apoi valori pentru unul sau mai mulți parametri:

 • 3DSecure.authenticationRedirect.simple.expectedHtmlEncoding
 • 3DSecure.authenticationRedirect.simple.redirectDisplayBackgroundColor
 • 3DSecure.authenticationRedirect.simple.redirectDisplayContinueButtonText
 • 3DSecure.authenticationRedirect.simple.redirectDisplayTitle

(Opțional) Generați propriul dvs. formular particularizat

Puteți să specificați faptul că veți genera propriul dvs. formular setând 3DSecure.authenticationRedirect.pageGenerationMode = CUSTOMIZED în solicitarea Check 3DS Enrollment. Răspunsul va include următorii parametri:

 • 3DSecure.authenticationRedirect.customized.acsUrl: Adresa URL a Serverului de control al accesului (ACS) al emitentului, unde plătitorul poate fi autentificat.
 • 3DSecure.authenticationRedirect.customized.paReq: Mesajul Solicitare autentificare plătitor (PAReq) ce va fi trimis către ACS pentru a iniția autentificarea plătitorului.

Includeți aceste valori în formularul dvs., împreună cu adresa URL la care să fie returnat plătitorul după finalizarea autentificării.

Un exemplu de formular particularizat este prezentat mai jos.

  
 <!-- Populate the form action attribute with the value returned in the 3DSecure.authenticationRedirect.customized.acsUrl response parameter -->
<form name="3dsRedirect" action="[3DSecure.authenticationRedirect.customized.acsUrl]" method="POST" accept-charset="UTF-8">
<!-- Populate the mandatory PaReq parameter with the value returned in the 3DSecure.authenticationRedirect.customized.paReq response parameter. -->
<input type="hidden" name="PaReq" value="[3DSecure.authenticationRedirect.customized.paReq]"/>
<!-- Populate the mandatory TermUrl value with the URL to which you want the payer returned when the authentication process has completed. This should be the same value as supplied in the 3DSecure.authenticationRedirect.responseUrl parameter to the CHECK_ENROLLMENT request. -->
<input type="hidden" name="TermUrl" value="https://merchant.com/3ds/return"/>
<!-- The ACS will echo the contents of the mandatory MD parameter when the payer is returned to the URL specified in the TermUrl parameter. You can use this parameter to establish a link between the ACS request and response. -->
<input type="hidden" name="MD" value="[mdvalue]"/>
<input type="submit" value="Click here to continue" class="button">
</form>

Referință API personalizare formular la Check 3DS Enrollment[REST] [NVP]

Trimiterea unei operațiuni de plată pre-autentificate

Dacă ați utilizat un MPI 3DS extern pentru a autentifica plătitorul, trebuie să furnizați informațiile referitoare la autentificare în grupul de parametri 3DSecure pentru operațiunea Pay sau Authorize.

Există un câmp obligatoriu:

 • 3DSecure.enrollmentStatus: indică faptul că posesorul de card este înscris la 3DS. Acest câmp este obligatoriu.

Celelalte câmpuri sunt opționale, deoarece starea de autentificare a tranzacției indică dacă acestea v-au fost sau nu furnizate de către MPI 3DS extern.

 • 3DSecure.authenticationStatus: indică dacă autentificarea 3DS a plătitorului a avut succes.
 • 3DSecure.authenticationToken: Valoarea codificată base64 generată de emitentul cardului care vă poate fi returnată în mesajul de răspuns de autentificare.
 • 3DSecure.acsEci: Indicatorul de comerț electronic (ECI) care vă poate fi returnat în mesajul de răspuns de autentificare.
 • 3DSecure.xid: un identificator unic de tranzacție pentru autentificarea 3DS.
Mastercard solicită ca, dacă utilizați Mastercard SecureCode și 3DSecure.summaryStatus = AUTHENTICATION_ATTEMPTED, să furnizați 3DSecure.authenticationToken.

Referință API 3DS pre-autentificat la autorizare [REST] [NVP]

Referință API 3DS pre-autentificat la plată [REST] [NVP]

Recuperarea rezultatelor autentificării 3DS

Dacă doriți să recuperați rezultatele autentificării, în orice moment, utilizați operațiunea Retrieve 3DS Result.

Referință API Retrieve 3DS Result [REST] [NVP]

Întrebări frecvente

Cum pot determina starea de înscriere și starea de autentificare?

eGenius Platform furnizează un rezumat al stării de autentificare în câmpul response.3DSecure.gatewayCode. Dacă doriți să extrageți valorile câmpurilor 3DS utilizate pentru procesarea unei plăți, puteți să realizați aceasta operațiune din câmpul response.3DSecure.gatewayCode.

response.3DSecure.gatewayCode 3DSecure.enrollmentStatus 3DSecure.authenticationStatus Trimitere operațiune de plată
CARD_ENROLLED ENROLLED - (Continuați cu autentificarea)
NOT_ENROLLED_NO_ERROR_DETAILS NOT_ENROLLED - Da
NOT_ENROLLED_ERROR_DETAILS_PROVIDED NOT_ENROLLED - Da
ENROLLMENT_STATUS_UNDETERMINED_NO_ERROR_DETAILS ENROLLMENT_STATUS_UNDETERMINED - Da
ENROLLMENT_STATUS_UNDETERMINED_ERROR_DETAILS_PROVIDED ENROLLMENT_STATUS_UNDETERMINED - Da
AUTHENTICATION_SUCCESSFUL ENROLLED AUTHENTICATION_SUCCESSFUL Da
AUTHENTICATION_ATTEMPTED ENROLLED AUTHENTICATION_ATTEMPTED Da
AUTHENTICATION_NOT_AVAILABLE_NO_ERROR_DETAILS ENROLLED AUTHENTICATION_NOT_AVAILABLE Da
AUTHENTICATION_NOT_AVAILABLE_ERROR_DETAILS_PROVIDED ENROLLED AUTHENTICATION_NOT_AVAILABLE Da
AUTHENTICATION_FAILED ENROLLED AUTHENTICATION_FAILED Nu (nu este permis)
MPI_PROCESSING_ERROR ENROLLED - Da
ACS_SESSION_TIMEOUT ENROLLED - Da
ERROR_PARSING_AUTHENTICATION_RESPONSE ENROLLED - Nu (eșuat)
INVALID_SIGNATURE_ON_AUTHENTICATION_RESPONSE ENROLLED - Nu (eșuat)
CARD_DOES_NOT SUPPORT_3DS - - Nu (eșuat)
ERROR_PARSING_CHECK_ENROLLMENT_REQUEST - - Nu (eșuat)
INVALID_DIRECTORY_SERVER_CREDENTIALS - - Da (fără date 3DS)
ERROR_PARSING_CHECK_ENROLLMENT_RESPONSE - - Da (fără date 3DS)
ERROR_COMMUNICATING_WITH_DIRECTORY_SERVER - - Da (fără date 3DS)
VERes este mesajul returnat de schema cardului către eGenius Platformca răspuns la o solicitare de verificare a înscrierii la 3DS. PARes este mesajul de răspuns returnat către eGenius Platformca răspuns la o solicitare de autentificare a plătitorului.

Dacă este necesar, puteți extrage valoarea VERes.enrolled din 3DSecure.enrollmentStatus:

VERes.enrolled 3DSecure.enrollmentStatus
Y ENROLLED
N NOT_ENROLLED
U ENROLLMENT_STATUS_UNDETERMINED

Puteți, de asemenea, extrage valoarea PAREs.status din 3DSecure.authenticationStatus:

PARes.status 3DSecure.authenticationStatus
Y AUTHENTICATION_SUCCESSFUL
N AUTHENTICATION_FAILED
U AUTHENTICATION_NOT_AVAILABLE
A AUTHENTICATION_ATTEMPTED
Cum pot vizualiza detaliile de autentificare în cadrul portalului Administrare cont comerciant?

Dacă ați trimis detaliile 3DS pentru o tranzacție, căutați comanda sau tranzacția în cadrul portalului Administrare cont comerciant. Vizualizați detaliile comenzii, apoi selectați legătura pentru a vizualiza detaliile de autentificare.

Dacă doriți să vizualizați detaliile pentru o autentificare pentru care nu ați continuat plata (de exemplu, o autentificare eșuată), atunci utilizați opțiunea Căutare autentificări pentru plată din cadrul portalului Administrare cont comerciant.

Codul de stare a autentificării afișat la vizualizarea detaliilor de autentificare pe portalul Administrare cont comerciant poate fi cartografiat la response.3DSecure.gatewayCode. Consultați Codurile noi în tabelul de mai jos:

Payment Client/Virtual Payment Client API
Coduri noi Coduri vechi response.3DSecure.gatewayCode
E E NOT_ENROLLED_NO_ERROR_DETAILS
Z NOT_ENROLLED_ERROR_DETAILS_PROVIDED
C C CARD_DOES_NOT_SUPPORT_3DS
B U ENROLLMENT_STATUS_UNDETERMINED_NO_ERROR_DETAILS
V ENROLLMENT_STATUS_UNDETERMINED_ERROR_DETAILS_PROVIDED
F F ERROR_PARSING_CHECK_ENROLLMENT_REQUEST
A A INVALID_DIRECTORY_SERVER_CREDENTIALS
M U ERROR_PARSING_CHECK_ENROLLMENT_RESPONSE
D D ERROR_COMMUNICATING_WITH_DIRECTORY_SERVER
I I MPI_PROCESSING_ERROR
P P ERROR_PARSING_AUTHENTICATION_RESPONSE
S S INVALID_SIGNATURE_ON_AUTHENTICATION_RESPONSE
T T ACS_SESSION_TIMEOUT
X U AUTHENTICATION_NOT_AVAILABLE_NO_ERROR_DETAILS
U AUTHENTICATION_NOT_AVAILABLE_ERROR_DETAILS_PROVIDED
Y Y AUTHENTICATION_SUCCESSFUL
N N AUTHENTICATION_FAILED
M M AUTHENTICATION_ATTEMPTED
R   CARD_ENROLLED
Testarea integrării

Vă puteți testa integrarea pentru realizarea autentificării 3DS prin intermediul eGenius Platform utilizând emulatorul ACS. Acesta vă permite să selectați un anumit rezultat de autentificare 3DS (returnat în răspunsul de tranzacție în câmpul 3DSecure.authenticationStatus).

Testarea este acceptată pentru următoarele scheme de autentificare 3D-Secure:

 • Mastercard SecureCode
 • Verified by Visa
 • American Express SafeKey
 • J/Secure
 • Diners ProtectBuy

Pentru a testa funcția de Autentificare 3D-Secure:

 1. Utilizați un card de testare înscris la 3D-Secure (consultați cardurile listate în secțiunile specifice achizitorilor) pentru trimiterea solicitării CHECK_3DS_ENROLLMENT pentru profilul dvs. de comerciant utilizat pentru testare.
 2. Verificați dacă primiți un răspuns cu response.3DSecure.gatewayCode=CARD_ENROLLED.
 3. Utilizați formularul furnizat în 3DSecure.authenticationRedirect.simple.htmlBodyContent pentru a redirecționa browserul plătitorului către pagina Emulatorului ACS.

  Emulatorul ACS redirecționează browserul plătitorului înapoi către site-ul dvs. web și conține PARes.

 4. Trimiteți o solicitare PROCESS_ACS_RESULT cu PARes în 3DSecure.paRes.
 5. Utilizați valoarea ID pentru această autentificare 3D-Secure prin intermediul eGenius Platform, furnizat în 3DSecureId într-o solicitare de tranzacție ulterioară (de ex. PAY sau AUTHORIZE).

Copyright © 2021 UniCredit Bank